Noise in fashion je linija dizajnerskih proizvoda pokrenuta u okviru kreativnih radionica Centra za ženska prava za žene i mlade koji su pretrpjeli porodično nasilje. Ove godine, U sklopu Underhill-a će biti izloženi novi dizajni torbi i majica sa likovima crnogorskih princeza. Promovisanjem značaja koje su princeze dinastije Petrović imale u društvenom životu Crne Gore, posebno kada su u pitanju borba protiv siromaštva, unapređenje zdravstva i zalaganje za ravnopravan položaj žene u društvu,  želimo da ukažemo  na određene vrijednosti iz crnogorske istorije kojima prijeti opasnost od potpunog potiskivanja u savremenom dobu.