Umjetnički paviljon Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (3 – 12. juna 2015)

Dokumentarna fotografija u Crnoj Gori

U okviru UnderhillFesta organizovana je izložba pod nazivom “Dokumentarna fotografija u Crnoj Gori”. Iako zemlja sa bogatom fotografskom tradicijom, ovo je prvi put da se organizuje grupna izložba dokumentarne fotografije kod nas. Revijalnog je karaktera, a predstavljeni su radovi autora različitih generacija, stilova, interesovanja, iskustava….
Na jednom mjestu izložene su fotografije autora koji se bave reporterskom, umjetničkom, komercijalnom fotografijom – a jedino što je povezalo sva ova djela na izložbi je isti žanr – dokumentarna fotografija.  Svi autori nastojali su da zabilježe trenutak, koji prikazuje istinitu, objektivnu i stvarnu sliku nekog događaja ili situacije, a svrha je da tako utiču na javnost, a i podstaknu neke društveno – političke promjene i djelovanja.
Selektor izložbe je mr Lazar Pejović.